Stichting ProMaa 1 jaar!

Stichting ProMaa bestaat 1 jaar! Op 4 juli 2016 werd stichting ProMaa officieel in het leven geroepen!

Wij kunnen terugkijken op een geweldig jaar. Met als hoogtepunten Sint-t-huis in Maasland, de gedachtenloop tijdens het Lichtjesfeest Maasland, de bingo op 2e kerstdag in de Singelhof en onlangs het fantastische Kwakelconcert!

Maar ook hebben we bestaande evenementen een warm hart toegedragen, zoals de landelijke intocht van Sinterklaas in Maassluis, de boekenmarkt tijdens Sport en Spel Maasland en staan de eerste boompjes in de dorpskern van Maasland er weer prachtig verlicht bij.

De drijvende krachten achter Stichting ProMaa zijn:

Voorzitter: Jaap van Waardenburg
Secretaris: Peter Zwaard
Penningmeester: Albert van Leeuwen
Algemeen lid: Marianne van Waardenburg
Algemeen lid: Lisa van Uffelen
Algemeen lid: Ria van Leeuwen
Algemeen lid: Jacco de Bruijn
Ondersteunend: Dixie Kleijwegt
En natuurlijk heel veel vrijwilligers.

Wij hopen nog vele jaren de leefbaarheid in Maasland in Maasland te bevorderen met veel leuke en gezellige evenementen in Maasland!